BPEJ - Bonitovaně půdně ekologická jednotka

05.02.2014 10:31

Jste majitelem zemědělského pozemku, nebo si chcete naopak nějaký pořídit? Pokud už jste na něj nenarazili, pak jistě brzy narazíte na tajemný kód BPEJ. K čemu Vám může být užitečný a jaké informace tento tajemný číselný kód skrývá, se Vám ve stručnosti pokusíme objasnit.

Co je to BPEJ?

Bonitovaně půdní ekologická jednotka - BPEJ - je 5 ti místný číselný kód, který nám pomocí charakteristických vlastností půdy pomáhá zatřídit zemědělské pozemky. Každému zemědělskému pozemku, je na základě jeho kvalitativních vlastností, které jsou v BPEJ obsaženy, přiřazena základní cena

Základními údaji, které BPEJ obsahuje, je definice klimatu, půdy a térenu ve kterém se daný pozemek nachází. Pětimístný kód BPEJ v němž každá z číslic nese odlišnou informaci má následující strukturu:

1. číslice - klimatický region ve kterém se zemědělský pozemek nachází - velmi teplý, teplý, mírně teplý - na základě průměrných ročních teplot

2. a 3. číslice - hlavní půdní jednotka - je určována vyhodnocením následujících vlastností - genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, 

4. číslice - svažitost a expozice ke světovým stranám

5. číslice - hloubka a skeletovitost - kde skeletovitost vymezuje podíl obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm.

 

Kde BPEJ najdu?

Tento pětimístný kód je běžně uvedený v katastru nemovitostí. Naleznete jej na výpisu z katastru v sekci pod názvem SEZNAM BPEJ.

Krom výpisu z katastru jej ale naleznete v celostátní databázi BPEJ, jejíž vedení má na starosti Ministerstvo zemědělství a odborná organizace VÚMOP PRAHA (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy). Kromě vedení a aktualizace kódů BPEJ, spravuje tento ústav mapy BPEJ v digitální formě (Obr. 1), informace o klimatických a půdních podmínkách v souvislosti s BPEJ, údaje o plošném zastoupení jednotlivých BPEJ na území ČR a mnohé další.

 

Obr. 1 - Základní cena zemědělských pozemků dle BPEJ (zdroj VÚMOP Praha)

 

Cena pozemku dle BPEJ

Základem zjištění ceny zemědělského pozemku je znalost kódu BPEJ. Pro každý kód je totiž v tzv. OCEŇOVACÍ VYHLÁŠCE uvedená cena za m2 pozemku. Jde o vyhlášku č. 441/2013 Sb. ve které nalezneme celý seznam BPEJ a ve kterém je ke každému jednotlivému kódu přidělena základní jednotková cena viz. Obr. 2. Ve své podstatě jde vlastně o jakýsi BPEJ ceník.

 

Obr. 2 - Seznam BPEJ a základní jednotkové ceny za m2 (zdroj vyhl. č. 441/2013 Sb.)

 

Základní jednotková cena pozemku se dále upravuje podle užitných vlastností  pozemku o následující přiražky, případně srážky podle příslušné přílohy v oceňovací vyhlášce. Jde o tyto úpravy:

  • přirážky za výhodnou polohu v obci
  • srážky za vzdálenost od okraje obce
  • srážky za vady pozemku

Pro určení těchto úprav je ale zapotřebí určité praxe a problematiku stanovení ceny zemědělského pozemku je proto lepší již přenechat na odborníka. Užitečným a velice dostupným způsobem pro stanovení ceny zemědělského pozemku je odhad online, který Vám ve velice krátkém čase pomůže zajistit přesný obrázek toho, jaká je současná tržní cena Vašeho pozemku. Nejde o žádný automat, ale každý jednotlivý odhad je vyhotoven odborníkem z našeho týmu.

 

Pokud by jste se ale přece jen chtěli obrátit přímo na odborníky a jste zastánci osobního kontaktu, obraťte se na nás přímo na tel. čísle: +420 605 807 514