Daň darovací 2013

 

Kdo platí daň darovací?

Poplatníkem daně darovací je nabyvatel. Dárce je ručitelem, co v běžném životě znamená, že pokud nabyvatel za předmětný majetek nezaplatí daň, je daň darovací v režii dárce.

 

Co je základem pro výpočet daně?

Základem daně je cena majetku, snížená o: 

  • prokazatelné dluhy, které se k majetku váží
  • cenu majetku osvobozeného od daně darovací dle zákona č. 357/1992 Sb.

 

Sazba daně?

Pro účely výpočtu daně darovací jsou osoby zařazeny do 3 skupin, které vyjadřují vztah dárce a nabyvatele. Tyto skupiny jsou dále rozhodující pro určení sazby daně dědické a darovací. Důležitým faktem ale je, že osoby spadající do I. a II. skupiny jsou od daně darovací osvobozeny. 

  • Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé. Přibuzní v řadě přímé jsou děti, vnuci a vnučky, rodiče a prarodiče.
  • Do II. skupiny patři příbuzní v řadě pobočné, což jsou sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety.
  • Do III. skupiny patří ostatní fyzické a právnické osoby.

Přesnou výši sazby naleznete v zákoně č. 357/1992 Sb.

 

Do kdy je třeba podat daňové přiznání?

Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně (FÚ) přiznání k dani dědické do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti. Splatná je do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

 

Daň darovací FORMULÁŘ

Darovací smlouva na nemovitost VZOR

 

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptejte se nás! Rádi Vám poradíme.