Exekuce nemovitosti

Význam exekuce spočívá v zabavení či konfiskaci majetku dlužníka, který nesplácí v řádném termínu splatnosti finanční prostředky. Pokud je tímto způsobem zabavena nemovitost, znamená to, že je na ni uvalena exekuce a následně je tato nemovitost prodána - zpravidla je prodána v dražbě. Účelem tohoto prodeje je vyrovnání dluhu.

 

Jak probíhá exekuce nemovitosti?

Exekutor může přistoupit k provedení exekuce prodejem nemovitosti povinného jen pokud má úřední listiny, které byly vydány nebo ověřeny státními orgány, potvrzující, že je nemovitost ve vlastnictví povinného. Následně, je-li to účelné pro provedení exekuce, může exekutor na nemovitostech povinného zřídit zástavní exeturoské právo.

 

Jak zjistím, zda je nemovitost v exekuci?

Zda je na nemovitost uvalena exekuce lze zjistit v katastru nemoviostí. List vlastnictví každé nemovitosti obsahuje mimo jiné výpis všech omezení vlastnického práva. Pokud je na nemovitost uvalena exekuce, naleznete v této části - Omezení vlastnického práva - informaci o nařízení exekuce, vztahující se k dané nemovitosti. 

 

Pokud je již vydán exekuční příkaz, je v zájmu majitele pokusit se prodat nemovitost dříve, než dojde k dražbě nemovitosti. Nemovitost je totiž dražena za 2/3 ceny odhadní. Dalším úskalím je, že pokud nedojde k vydražení nemovitosti, je dražena znovu. V tomto případě je ale počáteční cena ve dražbě snížena až na 1/2 či dokonce 1/3 původní odhadní ceny.